Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bromelain / โบรมีเลน

โบรมีเลน (Bromelain) เป็น เอนไซม์ประเภท โปรตีเอส (protease) เป็นเอนไซม์ที่ไฮโดรไลซ์โปรตีน (proteolytic enzyme) สามารถย่อยโปรตีนให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง

โบรมีเลน สกัดได้ลำต้น ใบ ผล และเหง้าของสับปะรด นำมาใช้เพื่อการหมัก (marinate) เนื้อสัตว์ ช่วยทำให้เนื้อนุ่ม (meat tenderizer)(เข้าชม 1,333 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก