Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Scallion / ต้นหอม

 

น.ส.สุธาทิพย์ วนิชชากร

้นหอม (scallions อาจเรียกว่า green onions, spring onions, salad onions, green shallots, onion sticks หรือ siobhes) เป็นผัก (vegetable) ในตระกูล Alliaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Allium fistulosum L.

 

 

1การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวต้นหอม

ต้นหอมหลังการเก็บเกี่ยวจะถูกบรรจุใส่ภาชนะ แล้วลำเลียงไปยังแหล่งคัดบรรจุ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวทุกขั้นตอน ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผล หรือกระทบกระแทกชอกช้ำ

  • การคัดเลือก (sorting) เพื่อคัดเอาต้นและใบเสีย ช้ำและผิดปกติ ไม่ได้ขนาด มีตำหนิ ออกให้หมด เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรียและรา จากต้นที่เน่าเสียไปยังต้นปกติ ซึ่งจุลินทรีย์จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นหากเกิดแผลเปิด หรือรอยช้ำบนผิวต้นหอม
  • การล้างทำความสะอาด
  • การลดอุณหภูมิเบื้องต้น (pre-cooling)
  • ตรวจสอบคุณภาพ
  • เก็บรักษาในห้องเย็น (cold storage) ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 95-100 เปอร์เซ็นต์เพื่อรอการขนส่ง

top

2 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในต้นหอม

ที่มา http://www.acfs.go.th/standard/download/residue_limits.pdf

มาตรฐานปริมาณสารพิษทางการเกษตรตกค้าง (pesticide residue) สูงสุดในต้นหอม

 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticides)

 

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

(Maximum Residue Limits: MRLs)

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl)

3

2,4 ดี (2,4-D)

0.05

เดลทาเมทริน (deltamethrin)

0.5

ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) */

10

โพรฟิโนฟอส (profenofos)

0.05

โฟซาโลน (phosalone)

1

มาลาไทออน (malathion)

5

*/ วัตถุอันตรายทางการเกษตรกลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ไซเนบ (zineb, ไทแรม (thiram), โพรพิเนบ (propineb), มาเนบ (maneb) และแมนโคเซบ (mancozeb)

top

3 การใช้ประโยชน์จากต้นหอม

ต้นหอมใช้รับประทานสด หรือใช้ในการปรุงอาหาร โดยใช้เป็นผักโรย เช่น แกงจืด ผัด ซุป ก๋วยเตี๋ยว ทาโคะยากิดโดยหั่น เป็นฝอย หรือหั่นเป็นท่อนยาว

ต้นหอมอบแห้งเป็นอาหารแห้ง (dried food) ใช้ผสมในเครื่องปรุงรส เช่น ผงปรุงรสในบะหมีสำเร็จรูป (instant noodle) ได้จากการนำต้นหอม มาทำการแปรรูป โดย ล้างทำความสะอาด หั่นเป็นท่อนสั้น แล้วทำแห้ง (dehydration) มักใช้การทำแห้งด้วยตู้อบลมร้อน (tray drier) เพื่อลดความชื้น และลด water activity

 

top

4 คุณค่าทางโภชนาการของต้นหอม

ที่มา http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

Onions, welsh, raw

Refuse:35% (Leaf tops and roots) Scientific Name:Allium fistulosumNDB No:11293 (Nutrient values and weights are for edible portion)

NutrientUnitsValue per100 grams
Proximates
Moisture content g 90.50 0  
Calories kcal 34 0  
Energy kJ 142 0  
Protein g 1.90 0  
Total lipid (fat) g 0.40 0  
Ash g 0.70 0  
Carbohydrate, by difference g 6.50 0  
Minerals
Calcium, Ca mg 18 0  
Iron, Fe mg 1.22 0  
Magnesium, Mg mg 23 0  
Phosphorus, P mg 49 0  
Potassium, K mg 212 0  
Sodium, Na mg 17 0  
Zinc, Zn mg 0.52 0  
Copper, Cu mg 0.070 0  
Manganese, Mn mg 0.137 0  
Selenium, Se mcg 0.6 0  
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 27.0 0  
Thiamin mg 0.050 0  
Riboflavin mg 0.090 0  
Niacin mg 0.400 0  
Pantothenic acid mg 0.169 0  
Vitamin B-6 mg 0.072 0  
Folate, total mcg 16 0  
Folic acid mcg 0 0  
Folate, food mcg 16 0  
Folate, DFE mcg_DFE 16 0  
Vitamin B-12 mcg 0.00 0  
Vitamin A, RAE mcg_RAE 58 0  
Retinol mcg 0 0  
Vitamin A, IU IU 1160 0  
Vitamin D (D2 + D3) mcg 0.0 0  
Vitamin D IU 0 0  
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.067 0  
14:0 g 0.002 0  
16:0 g 0.060 0  
18:0 g 0.005 0  
Fatty acids, total monounsaturated g 0.056 0  
18:1 undifferentiated g 0.056 0  
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.156 0  
18:2 undifferentiated g 0.148 0  
18:3 undifferentiated g 0.008 0  
Cholesterol mg 0 0  
Amino acids
Tryptophan g 0.021 0  
Threonine g 0.074 0  
Isoleucine g 0.081 0  
Leucine g 0.113 0  
Lysine g 0.095 0  
Methionine g 0.021 0  
Phenylalanine g 0.061 0  
Tyrosine g 0.055 0  
Valine g 0.084 0  
Arginine g 0.137 0  
Histidine g 0.033 0  
Alanine g 0.086 0  
Aspartic acid g 0.176 0  
Glutamic acid g 0.393 0  
Glycine g 0.094 0  
Proline g 0.126 0  
Serine g 0.086 0  

 

top

5 Reference

 


(เข้าชม 5,070 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก