Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Platinum-cobalt / วิธีการวัดสีโดยเปรียบเทียบแพลทตินัมโคบอลต์

วิธีการวัดสีโดยการเปรียบเทียบแพลทตินัมโคบอลต์ เป็นวิธีการวัดสีของน้ำบริโภค น้ำเสีย โดยการวัดสีของแพทตินัมโคบอลต์มาตรฐาน ด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 475 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ หน่วยสีที่วัดได้เป็น color unit

เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำ กำหนดค่าหน่วยสีของน้ำบริโภค มีค่าไม่เกิน 5 color unit

การเตรียมสารละลายแพลทตินัมโคบอลต์มาตรฐาน

สารละลายโพแทสเซียมคลอโรแพลทติเนต 0.1246 และผลึกโคบอลตัสคลอไรด์ 0.1 กรัมในน้ำกลั่นที่มีกรดไฮดรอคลอริกเข้มข้นอยู่ 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตร 100 มิลลิลิตร จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับ 50 หน่วยสี (color unit) 0

 

 

 

Reference

http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/2429/3/242938_app.pdf

 

 (เข้าชม 1,551 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก