Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Paprika / พาพริกา

Paprika เป็นเครื่องเทศ (spice) ที่มีรสเผ็ดเล็กน้อย หรืออาจไม่เผ็ดเลย มีลักษณะเป็นผง ได้จากการนำเมล็ดพริก (capsicum)
มาทำแห้ง ละบดละเอียด ใช้เป็นสารให้สี (coloring agent) หรือใช้เป็นสารให้กลิ่นรส (flavoring agent) ในรูปของโอลิโอเรซิน (
oleoresin)(เข้าชม 833 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก