Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Total viable count / ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (total viable count) เป็นการตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์ (microbial population count) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์
ที่มีชีวิต ทั้ง
รา ยีสต์ และแบคทีเรีย

วิธีการ ดูรายละเอียดที่ standard plate count(เข้าชม 1,371 ครั้ง)

สมัครสมาชิก