Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Water melon / แตงโม

แตงโม (water melon) เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง เป็นผลประเภทผลเดี่ยว (simple fruit) เนื้อมีน้ำมาก รสหวาน
มีรงควัตถุสำคัญคือไลโคพีน (lycopene) ซึ่งมีสีแดง จัดเป็นสารต้านออกซิเดชัน 

ที่มา: http://madamepickwickartblog.com/2011/05/careful-where-you-spit-the-seeds/(เข้าชม 1,190 ครั้ง)

สมัครสมาชิก