Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

optical properties / สมบัติเชิงทัศนศาสตร์

 สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ (optical properties) เป็นสมบัติทางวิศวกรรมของอาหาร (engineering properties of food) ที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็น ได้แก่

  • สี (color)
  • ความเลื่อมมัน (gloss)
  • Translucency

optical properties

การวัดสีอาหาร(เข้าชม 1,306 ครั้ง)

สมัครสมาชิก