connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

สับปะรดกระป๋อง / Canned pineapple

สับปะรดกระป๋อง (canned pineapple) เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลไม้กระป๋อง มีวัตถุดิบหลักคือ สับปะรด (pineapple) การผลิตสับปะรดกระป๋องเป็นการถนอมอาหาร (food preservation) โดยการใช้ความร้อน (thermal processing) ด้วยวิธีการบรรจุในกระป๋อง (canning)

   

 

ที่มา: http://www.centralinterfood.com/main.html

 

 

กรรมวิธีการผลิตสับปะรดกระป๋อง

พันธุ์สับปะรดที่ใช้ผลิตสับปะรดกระป๋อง คือพันธุ์ศรีราชา

สับปะรดกระป๋องเป็นอาหารกระป๋องที่เป็นกรด (acid food) การฆ่าเชื้อสับปะรดกระป๋อง ใช้อุณหภูมิต่ำว่า 100 องศาเซลเซียส มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เน่าเสีย (microbial spoilage) และจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen)

 

 

ที่มาอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง

 

 

ประเภทของสับปะรดกระป๋อง

แบ่งเป็น 12 ประเภทตามลักษณะรูปร่างของชิ้นสับปะรด คือ

1. สับปะรดทั้งผล ตัดแต่งเป็นรูปทรงกระบอก (whole)

2. สับปะรดเต็มแว่นหรือวงแหวน (slices or rings)

3. สับปะรดครึ่งแว่น (half slides)

4. สับปะรดเสี้ยวแว่น (quarter slides)

5. สับปะรดแว่นหัก (broken slides)

6. สับปะรดชิ้นใหญ่ (chunk)

7. สับปะรดชิ้นยาว (spears or fingers)

8. สับปะรดลิ่ม (tidbits)

9. สับปะรดลูกเต๋า (dices or cubes)

10. สับปะรดชิ้นคละ (pieces)

11. สับปะรดชิ้นเศษ (chips)

12. สับปะรดชิ้นย่อย (crushed or crisp cut)

 

 

การบรรจุสับปะรดกระป๋องมี 3 วิธี คือ

1) แบบปกติ (regular pack) นํ้าหนักเนื้อ สับปะรด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 58 ของความจุกระป๋อง

2) แบบแน่น (heavy pack) นํ้าหนักเนื้อ สับปะรดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 73 ของความจุกระป๋อง

3) แบบอัด (solid pack) นํ้าหนักเนื้อ สับปะรดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 78 ของความจุกระป๋อง

 

คุณภาพสับปะรดกระป๋อง

ที่มา มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง

 

Reference

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง (http://app.tisi.go.th/standard/fulltext/TIS-51-2530m.pdf)

อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง

 

 

 (เข้าชม 8,395 ครั้ง)

สมัครสมาชิก