Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sun drying / การทำแห้งด้วยแสงอาทิตย์

การทำแห้งด้วยแสงอาทิตย์ (sun drying) หรือการทำแห้งด้วยการตากแดด เป็นวิธีการถนอมอาหาร (food preservation)
ที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่ง เป็นการทำให้อาหารแห้ง (
dehydration) โดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เป็นการทำแห้ง
อย่างง่าย ที่ไม่ต้องใช้เครื่องทำแห้ง (
drier) ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งที่ได้เรียกว่า sun dried food

ที่มา www.nongsametdang.moobanthai.com

 

นิยมใช้ในการทำแห้ง อาหารต่างๆ เช่น

โดยการนำอาหารวางเรียงหรือเกลี่ย บนตระแกรง หรือถาด แล้วนำไปตากแดด

การทำแห้งด้วยการตากแดด ข้อจำกัดหลายประการเนื่องจากประสิทธิภาพการทำแห้ง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งไม่สามรถ
ควบคุมระดับความร้อน อุณหภูมิได้ ทำให้การควบคุมคุณภาพอาหารแห้งทำได้ยาก

 (เข้าชม 1,583 ครั้ง)

สมัครสมาชิก