Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Raw material cleaning / การทำความสะอาดวัตถุดิบ

การทำความสะอาดวัตถุดิบ (raw material cleaning) เป็นขั้นตอนหนึ่งของการเตรียมวัตถุดิบ (raw material preparation)

  • การทำความสะอาดแบบแห้ง (dry cleaning)
  • การทำความสะอาดแบบเปียก หรือ การล้าง (washing) ด้วยน้ำ

 (เข้าชม 2,893 ครั้ง)

สมัครสมาชิก