Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Frankfurter / ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์

ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ เป็นไส้กรอก (sausage) ที่เริ่มต้นผลิต มาจากเมือง Frankfurt am Main ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของ
ประเทศ เยอรมัน เรียกย่อว่า Frankfurt เป็นไส้กรอกประเภทไส้กรอกสุก (cooked sausage) ที่ผลิตจากเนื้อสัตว์ (meat) เช่น
เนื้อหมู (
pork) เนื้อลูกวัว (veal) เนื้อวัว (beef) เนื้อไก่ ที่บดละเอียดเป็นอิมัลชัน (emulsion) ผสมกับเครื่องปรุงรส
บรรจุในไส้ (casing)

Frankfurter

 

ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ เป็นไส้กรอกที่นิยมบริโภคกันแพร่หลายทั่วโลกมักใส่ใน Hot dog

 

 (เข้าชม 6,178 ครั้ง)

สมัครสมาชิก