Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

มะอึก

มะอึก เป็นพืชใน วงศ์มะเขือ (Solanaceae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Solanum stramonifolium Jacq. ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ส่วนที่ใช้เป็นอาหารคือ ผลสุกสีเหลืองแกมน้ำตาล ภายในมี เมล็ดแบน มีจำนวนมาก

 

 (เข้าชม 497 ครั้ง)

สมัครสมาชิก