Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

บริษัท พี ที ฟู้ดส์สตัฟส์ จำกัด

  บริษัทผู้ผลิตอาหาร
 

บริษัท พี ที ฟู้ดส์สตัฟส์ จำกัด

ประเภท อาหาร-ผลิตภัณฑ์
ที่อยู่

99/30 หมู่ 3 หมู่บ้าน 99 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

โทรศัพท์

029410900, 025793408, 029412618, 029411172, 025796188, 029412619, 029412255

โทรสาร 029410901, 029411171
อีเมล ptfoods@ksc.th.com
เว็บไซต์ http://www.ptfoodstuffs.com
สินค้าและบริการ
  • ผลไม้แช่เยือกแข็ง
  • ผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง
  • ผักสด


(เข้าชม 556 ครั้ง)

สมัครสมาชิก