Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Temper-unit / หน่วย-เทมเปอร์

หน่วย-เทมเปอร์ (Temper-unit) คือ หน่วยของความแข็งของแผ่นเหล็ก (plate hardness) ที่ใช้ทำกระป๋องโลหะจะแบ่งตาม
ความแข็ง ด้วยเครื่องร็อคเวลล์ที 30 (Rockwell T30) ในเชิงการค้าจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้่แก่

เทมเปอร์ที 1 (T1) จะแข็งน้อยที่สุด และเทมเปอร์ที 6 (T6) จะแข็งมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการใช้งานแผ่นเหล็กที่มีความแข็ง
เป็นพิเศษ เช่น DR8, DR9 เป็นต้น โดยมีการใช้งานแตกต่างกัน ดังนี้ :

T1 = ใช้ทำหัวฉีด ฝาปิด และตัวกระป๋องชนิด 2 ชิ้น

T2 = ใช้ทำวงแหวน จุก ฝาปิด กระป๋องที่ขึ้นรูปตื้นๆ และชิ้นส่วนของกระป๋อง

T3 = ใช้ทำฝาปิดและตัวของกระป๋อง ฝาปิดขนาดใหญ่หรือฝาจีบ

T4 = ใช้ทำฝาปิดและตัวกระป๋อง ฝาปิดขนาดเล็ก

T5 = ใช้ทำฝาปิดและตัวกระป๋อง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่กัดกร่อน

T6 = ใช้กับงานเฉพาะอย่างที่ต้องการความแข็งเป็นพิเศษ

DR8 = แข็งมาก ใช้ทำฝาปิดและตัวกระป๋อง เช่น กระป๋องฉีดพ่น

DR9 = แข็งมาก ใช้ทำฝาปิดและตัวกระป๋อง

 

Reference

http://www.cancluster.com/tip_detail.php?id=3

 (เข้าชม 294 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก