connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Tensile test / การทดสอบแรงดึง

 

การทดสอบแรงดึง (tension test หรือ tensile test )คือ วิธีการทดสอบเนื้อสัมผัส (texture analysis) โดยใช้แรงดึง (tesile force)
ดึงวัสดุอย่างช้าๆ ทำให้วัสดุจะยึดยาวขึ้น อาจให้แรงดึง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งชิ้นทดสอบขาด แล้วบันทึกความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นดึง (tensile stress)
กับความเครียดตามแนวดึง (tesile strain) แสดงความสัมพันธ์เป็นกราฟ เรียกว่า กราฟความเค้นกับ
ความเครียด (stress-strain curve)  หรือ แรงดึงกับระยะการเปลี่ยนรูป (d
eformation)  ซึ่งเป็นระยะที่วัสดุยืดตัวออกจากระยะเดิม

การทดสอบเนื้อสัมผัส แบบการทดสอบแรงดึง (tensile test ) และการทดสอบแรงอัด (compression test) ที่ใช้แรงประเภทเดียวกัน
คือเป็นแรงตรง (direct load) กระทำผ่านจุดศูนย์ถ่วง ของหน้าตัด ต่างกันที่ การทดสอบแรงดึง ใช้หาการค่าการยืดตัว การทดสอบแรงกด
หาค่าการหดตัว

Tensile test

Tensile test

 

ที่มา : http://www.ssi.shimadzu.com/products/product.cfm?product=eztest

 

การทดสอบแรงดึง ใช้ทดสอบความเหนียวของอาหารที่เป็นเส้น เช่น พาสต้า (pasta) บะหมี่ (noodle) เบคอน หรือใช้ทดสอบวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ (
packaging material) เช่น พลาสติก 

 

มาตรฐานต่างๆ ของการทดสอบขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ เพื่อให้ผลของการทดสอบเชื่อถือได้ เช่น

  • มาตรฐานของ ASTM (American Society of Testing and Materials)

  • BS (British Standards)

  • JIS (Japanese Industrial Standards)

  • มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย)

 

Reference

 

 (เข้าชม 5,143 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก