Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mid term เรื่อง อันตรายในอาหาร

1.ข้อใดถูก

 • แบคทีเรียทุกชนิดเป็นจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning)
 • ราทุกชนิดเป็นจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning)
 • ยีสต์ทุกชนิดเป็นจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning)
 • ยีสต์และราบางชนิดเป็นจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning)
 • โรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย

2. ข้อใดไม่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning)

3. ข้อใดผิด

 • aflatoxin เป็น mycotoxin ที่สร้างจากเชื้อรา Aspergillus flavus
 • aflatoxin สามารถทำลายได้ด้วยการต้มในน้ำเดือด หรือการให้ความร้อนระดับการพาสเจอไรซ์ (pasteurization)
 • aflatoxin ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งตับ
 • aflatoxin มักพบในเมล็ดธัญพืช (cereal grain) อาหารแห้ง (dried food) พริกแห้ง ถั่วลิสง
 • aflatoxin สามารถป้องกันได้ด้วยการทำแห้งอาหาร (dehydration) อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความชื้นหลังการเก็บเกี่ยว

4. ข้อใดไม่เป็นอันตรายทางเคมี

5. ข้อใดเป็นปรสิต (parasite) ประเภทหนอนพยาธิทั้งหมด

6. ข้อใดผิดเกี่ยวกับพยาธิตืดหมู

 • ปรสิต (parasite) ชนิดหนึ่ง

 • ระยะตัวอ่อนเรียก เม็ดสาคู โดยมากพบอยู่ในกล้ามเนื้อของหมู มีขนาดมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

 • เป็นพยาธิของคน ประเภทพยาธิตัวแบน (flat worm หรือ tape worm) เส้นแบนคล้ายเส้นข้าวซอย

 • ติดต่อผ่านทางอาหารจัดเป็นอันตรายทางอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางชีวภาพ (biological hazard)

 • มีขนาดใหญ่และมีอันตรายมากว่าพยาธิตืดวัว

7. ข้อใดผิดเกี่ยวกับบอแรกซ์ (borax)

 • บอแรกซ์เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard)
 • มีชื่ออื่นๆ อีก เช่น น้ำประสานทอง สารข้าวตอก ผงกันบูด เพ่งแซ เม่งแซ ผงเนื้อนิ่ม
 • เป็นสารเคมีที่อนุญาติให้ใช้เป็นวัตถุเจืปนอาหาร (food additive) แต่ให้ใช้ในปริมาณจำกัด
 • มีการนำบอแรกซ์มาใช้ผิด โดยนำมาผสมในอาหาร เพื่อให้อาหารมีความหยุ่นกรอบ คงตัวได้นาน ไม่บูดเสียได้ง่าย
 • อาหารที่มักพบว่ามีสารบอแรกซ์ ได้แก่ หมูบด ลูกชิ้น ทอดมัน หมูสด เนื้อสด ไส้กรอก ผลไม้ดอง ทับทิมกรอบ ลอดช่อง

8. ข้อใดผิดเกี่ยวกับ Scombrotoxin

 • สารพิษที่เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical harzard)
 • เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีสารฮิสทามีน (histamine) ปริมาณมาก ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ (food allergen) ก่อให้เกิดอาการแพ้ เช่น ผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
 • พบได้ใน ปลาต่างๆ โดยเฉพาะปลาในตระกูล Scombridae และ Scomberosocidaeได้แก่ ปลาทูน่า (tuna) ปลาทู (mackerel)
 • เกิดจากแบคทีเรียที่เจริญได้ดีที่อุณหภูมิปานกลาง (mesophilic bacteria) ย่อยสลาย ฮิสทิดีน (histidine) ซึ่งเป็นกรดไขมันในปลา
 • ฮิสทามีน (histamine) เป็นสารพิษที่ทนต่อความร้อนได้ ไม่มีกลิ่นหรือรสที่ผิดแปลกไปจากปกติ

9. ข้อใดผิดเกี่ยวกับโลหะหนัก

 • โลหะหนัก หมายถึง โลหะ (metal) ที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำ 2 เท่าขึ้นไป
 • ตัวอย่างของโลหะหนัก ได้แก่ ดีบุก สังกะสี แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว สารหนู ปรอท
 • เป็นมลพิษทางน้ำมีอัตราการสยายตัวค่อนข้างช้า ทำให้สะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน
 • มนุษย์รับโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายจากการกินตามห่วงโซ่อาหาร
 • เป็นอันตรายทางเคมี (chemical hazard)

10. ข้อใดถูกเกี่ยวกับแคดเมียม (cadmium)

 • เป็นอันตรายทางชีวภาพ (biological hazard) ผลิตจากแบคทีเรีย Clostridium camiumdae
 • โรคที่เกิดจากพิษแคดเมียม เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า อิไต อิไต แปลแป็นไทยว่า " ช่วยหนูด้วย"
 • แคดเมียม มีโอกาสสะสมในปลาหมึกมากกว่าเนื้อหมู
 • แคดเมียมทำให้เกิดมะเร็งตับ
 • ประเทศที่มีอุตสหกรรมหนักมีโอกาสที่จะมีแคดเมียมสะสมในสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าประเทศเกษตรกรรม

11. ข้อใดไม่มีส่วนช่วยทำให้อาหารปลอดภัย

 • เข้ามีส่วนร่วมในโครงการ Khae saad food guard
 • เข้าร่วมให้ความรู้ในโครงการคนไทยเข้าใจฉลากอาหาร
 • รับประทานอาหารที่ผลิตในประเทศเท่านั้น
 • รณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักในสิทธิที่จะได้รับอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
 • สนใจข่าวสารรอบตัว เกี่ยวกับอันตรายในอาหาร และให้ความรู้กับผู้ใกล้ชิด

12. ข้อใดถูก

 • HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control Project
 • GMP ย่อมาจาก Good Manufacturing Principle
 • Mycotoxin เป็นอันตรายทางชีวภาพ (biological hazard)
 • สปอร์ของแบคทีเรีย (bacterial spore) เป็นอันตรายทางกายภาพ
 • การปนเปื้อนในอาหาร (contamination) คือ การมีสิ่งแปลกปลอมในอาหารโดยไม่เจตนา เป็นสาเหตุซึ่งก่อให้เกิดอันตรายในอาหาร (food hazard)

 

 

 (เข้าชม 1,377 ครั้ง)

สมัครสมาชิก