Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mid term โปรตีน

1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ โปรตีน

 • โปรตีน คือ polypeptide เป็นไบโอพอลิเมอร์ของกรดแอมิโนเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน
 • โครงสร้างปฐมภูมิของโปรตีน (primary structure of protein) ถูกทำลายได้ด้วยความร้อนต่ำกว่า100 องศาเซลเซียส
 • ชนิด ลำดับ และจำนวนของกรดแอมิโน ที่มาต่อกันทำให้เกิดโปรตีนชนิดต่างๆ ในธรรมชาติ ไม่เกิน 10 ชนิด
 • โครงสร้างของโปรตีน (protein structure) มีได้หลายลักษณะ เช่น เป็นทรงกลม เป็นเส้นใย
 • โครงสร้างโมเลกุลของโปรตีนมี คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน กำมะถัน และ ทองแดง เป็นส่วนประกอบหลัก

2. ที่ pH = pI กรดแอมิโน จะมีสมบัติอย่างไร

 • มีขั้ว ละลายได้น้อยที่สุด
 • มีประจุรวมเป็นศูนย์ ละลายได้มากที่สุด
 • มีประจุรวมเป็นลบ ละลายได้น้อยที่สุด
 • มี pH = 7 มีประจุรวมเป็นศูนย์
 • มีประจุรวมเป็นศูนย์ ละลายได้น้อยที่สุด

3. pI คือ

 • Iso pH
 • Electric iso point
 • Iso electric point
 • Personal Iphone
 • ไม่มีข้อถูก

4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน (protein denaturation)

 • ทำลายพันธะเพปไทด์ / อาจย้อนกลับได้
 • ทำลายโครงของโปรตีน (protein structure) /อาจย้อนกลับได้
 • ทำลายพันธะไดซัลไฟด์ (disulfite bond) / อาจย้อนกลับได้
 • ทำให้โปรตีนย่อยง่ายขึ้น / อาจย้อนกลับได้หรือย้อนกลับไม่ได้
 • ทำให้โปรตีนตกตะกอน /อาจย้อนกลับได้หรือย้อนกลับไม่ได้

5. โปรตีนตกตะกอนเพราะ

 • ประจุรวมเป็นบวก ประจุผลักกัน
 • ประจุรวมเป็นลบ ประจุรวมตัวกัน
 • ประจุรวมเป็นศูนย์ ประจุรวมตัวกัน
 • ประจุรวมเป็นศูนย์ ประจุผลักกันรุนแรง
 • ปรับ pH ให้น้อยกว่า pI มากๆ

6. ข้อใดทำให้โปรตีนตกตะกอน

 • การปรับค่า pH
 • การใช้ความร้อนสูง
 • การใช้สารละลายเกลือเข้มข้น
 • การใช้เอนไซม์ย่อย
 • ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเอนไซม์

 • เอนไซม์ทำปฏิกิริยาได้กับสารตั้งต้น (substrate) หลายชนิด
 • เอนไซม์เป็นโปรตีน ทำงานโดยไปเพิ่มพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา
 • เอนไซม์มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงานในช่วงกว้าง
 • การเสียสภาพธรรมชาติของเอนไซม์ ทำให้โครงสร้างเอนไซม์เปลี่ยน
 • การเสียสภาพธรรมชาติของเอนไซม์ทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่ได้ดีขึ้น

8. ข้อใดไม่ทำให้เกิดการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน

 • การสุกของไข่ขาวเมื่อได้รับความร้อน
 • การสุกของเนื้อเมื่อนำไปย่าง
 • การแข็งตัวของไข่ขาวเมื่อตีปั่นอย่างรุนแรง
 • การตกตะกอนของน้ำนมเมื่อปรับให้เป็นกรด
 • การนำน้ำนมไปแช่เย็น ที่ 5 องศาเซลเซียส

9. กรรมวิธีการแปรรูปอาหารใดทำให้เกิดการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนที่ชัดเจนที่สุด

 • ขนมชั้น ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว
 • เต้าหู้ เต้าฮวย โยเกิร์ต
 • ซ่าหริ่ม ขนมตาล ปลาท่องโก๋
 • นม UHT นมข้นหวาน นมเปรี้ยว
 • ไวน์ เหล้า สาเก

10. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเจล

 • เป็นโครงสร้างสามมิติที่กักเก็บน้ำไว้ภายใน
 • ของกึ่งแข็ง (semi solid)
 • โปรตีนทุกชนิดทำให้เกิดเจล
 • เกิดจากไฮโดรคอลลอยด์ ที่จับกับน้ำได้ดี และมีส่วนที่จับกันเอง
 • เมื่อได้รับความร้อนเจลอาจสลายตัว

11. ข้อใดเป็นเจลจากโปรตีน

 • ไข่ขาวสุก
 • เยลลี่จากเจลาติน
 • โยเกิร์ต
 • น้ำต้มขาหมูแช่เย็น
 • ถูกทุกข้อ

12. ข้อใดไม่เป็นสมบัติเชิงหน้าที่ (functional properties) ของโปรตีนในอาหาร

 • การเป็นอิมัลซิไฟเออร์
 • การทำให้เกิดเส้นใย
 • การทำให้เกิดฟอง
 • การจับตัวกับน้ำ
 • การให้กรดแอมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย

13.  โฟม

 • เป็นอิมัลชันชนิดอากาศในน้ำ
 • โปรตีนทำหน้าที่เป็นฟิมส์บางหุ้มอากาศให้โฟมคงตัว
 • ตัวอย่างของโฟมในอาหาร เช่น ไอศกรีม เค้กไข่ขาว
 • โฟมจากโปรตีนคงตัวมากที่สุดที่ pH = pI
 • ถูกทุกข้อ

14.  ข้อใดผิด

 • โปรตีนไม่ได้เป็นสารละลายเนื้อเดียว แต่แขวนลอยเป็นไฮโดรคอลลอยด์ในน้ำ
 • โปรตีนเป็นอิมัลซิไฟเออร์ได้ เพราะโมเลกุลของโปรตีนมีทั้งส่วนที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำ
 • โมเลกุลของโปรตีนจับกับน้ำ ซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีขั้วได้ดี เพราะมีหมู่ R ที่มีขั้วและมีประจุ
 • เมื่อโปรตีนอยู่ในน้ำจะหันหมู่ที่ชอบน้ำเข้าหาน้ำและหันหมู่ที่ไม่ชอบน้ำหนีน้ำ ทำให้เกิดโครงสร้างของโปรตีนระดับปฐมภูมิ
 • โปรตีนสูญเสียสภาพธรรมชาติ ทำให้การจับกับน้ำเปลี่ยนไป อาจทำให้การละลายดีขึ้นหรือละลายไม่ดีก็ได้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของโปรตีน

15. ข้อใดไม่ถูกต้อง

 • กลูเตน (gluten) เกิดจากโปรตีน ไกลอะดีน และกลูเตนิน
 • กลูเตนเป็นโครงสร้างที่สำคัญของโด (dough) จากแป้งข้าวเจ้า
 • พันธะไดซัลไฟด์ทำให้กลูเตนเกิดความยืดหยุ่นได้ดี
 • กรดแอมิโนซีสเตอีนมีผลต่อโครงสร้างของกลูเตน
 • กลูเตนมีเนื้อสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์ ใช้ในการผลิตอาหารเจที่เลียนแบบเนื้อสัตว์ได้

16.  ข้อใดผิดเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์

 • มีออกซิเจนและเอนไซม์ร่วมในปฏิกิริยา
 • เกิดเมื่อเซลล์ของพืช หรือ สัตว์เมื่อได้รับความร้อนสูง
 • สารตั้งต้นคือ สารประกอบฟีนอล เช่น ไทโรซีน
 • เกิดเป็นสารประกอบออร์โท-ควิโนน (o-quinone) ที่รวมตัวกันเป็นสารให้สีน้ำตาล
 • ไม่มีข้อผิด

17. ข้อใดผิดเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์

 • ยับยั้งได้ด้วยการไม่ทำให้ให้เซลล์ฉีกขาด ช้ำ และป้องกันไม่ให้สัมผัสกับออกซิเจน
 • ป้องกันได้ด้วยทำให้เอนไซม์สูญเสียสภาพธรรมชาติ เช่น การใช้ความร้อน การปรับให้เป็นกรด
 • เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ช่วงต้นผันกลับได้ด้วยการใช้ reducing agent เช่น สารซัลไฟต์
 • เกิดในผักผลไม้เท่านั้น เพราะเอนไซม์นี้พบเฉพาะในเซลล์พืช ไม่พบในเซลล์จากสัตว์
 • เป็นปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการทำให้อาหารเสื่อมเสีย แต่มีผลดีกับการหมัก ชา โกโก้

18. ข้อใดผิดเกี่ยวกับ PPO

 • เป็นเอนไซม์ ในกลุ่ม phenolase
 • เร่งการสลาย phenolic compounds
 • ย่อมาจาก poly phenol oxidation
 • พบในมากในพืช เช่น กล้วย มะพร้าว ชา แอปเปิล กระท้อน
 • ไม่มีข้อผิด


(เข้าชม 1,235 ครั้ง)

สมัครสมาชิก