Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Alginate / แอลจิเนต

Alginate หรือ algin หรือ alginic acid เป็น anionic polysaccharide พบอยู่ทั่วไปที่ผนังเซลล์ (cell wall) ของสาหร่ายสีน้ำตาล

จับกับโมเลกุลของน้ำได้ดี(เข้าชม 331 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก