Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

อาหารควบคุมเฉพาะ

อาหารควบคุมเฉพาะ ตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง อาหารที่

เป็นกลุ่มที่เสี่ยงอันตรายมาก รัฐดูแลเข้มงวดทั้งทางด้านสถานที่ผลิต และผลิตภัณฑ์ มี 18 ประเภท ได้แก่

ประเภท

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

มอบอำนาจให้จังหวัดดำเนินการ

1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

(ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543 และ (230) พ.ศ.2544

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเครื่องดื่มชนิดแห้ง เฉพาะกระเจี๊ยบ เก๊กฮวย หล่อฮังก้วย มะตูม ขิง ข่า บัวบก ตะไคร้ ใบเตย ใบหม่อน มะนาว ลำไย ลิ้นจี่ มะขาม มะขามป้อม และเครื่องดื่มที่ทำจากธัญพืช ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ลูกเดือย เม็ดบัว ถั่วแดง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง     ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วย

2. โซเดียมไซคลาเมต (cyclamate) และอาหารที่มีโซเดียมไซคลาเมต

ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2531)

8

3. นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537)

8

4. นมปรุงแต่ง

ฉบับที่ 265 (พ.ศ.2545)

8

5. นมเปรี้ยว

ฉบับที่ 289 (พ.ศ.2528)

8

6. นมโค

ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2545)

8

7. ผลิตภัณฑ์นม

ฉบับที่ 267 (พ.ศ.2545)

8

8. วัตถุเจือปนอาหาร

ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2547)

 

9. อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537) , 171 (พ.ศ.2539) และ 287 (พ.ศ.2547)

8

10. อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532)

8

11. อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537)

8

12. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) ,179 (พ.ศ.2540) และ (253) พ.ศ.2545

8

13. ไอศกรีม

(ฉบับที่ 222) พ.ศ.2544 และ (257) พ.ศ.2545

ทุกชนิด ยกเว้นไอศกรีมชนิดผง

14. สตีวิโอไซด์ (stevioside) และอาหารที่มีส่วนผสมของสตีวิโอไซด์

(ฉบับที่ 262) พ.ศ.2545

8

15 สีผสมอาหาร

   

16 น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดผนึกสนิท

   

17 น้ำแข็ง

   


(เข้าชม 2,961 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก