Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Cassava pearl / สาคู

สาคู (cassava pearl) เดิมสาคูทำจากแป้งต้นสาคู ที่มีอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ในประเทศมาเลเซีย ปัจจุบัน สาคู เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งมันสำปะหลัง (cassava starch) โดยการขึ้นรูปแป้งเป็นเม็ดทรงกลม ขนาดเล็ก คัดขนาด แล้วให้ความร้อนเพื่อให้แป้งเกิดเจลาติไนซ์ (gelatinization) เคลือบเม็ดแป้ง

 

 

Reference

สมบัติทางกายภาพและเคมีของเม็ดสาคู(เข้าชม 1,187 ครั้ง)

สมัครสมาชิก