Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

อาหารพื้นบ้านล้านนา

อาหารพื้นบ้านล้านนา หมายถึงอาหารท่ีจัดเป็นชุดใส่ขันโตกไม้เป็นสำรับอาหาร ซึ่งมักประกอบด้วย ข้าวเหนียว ไก่ทอด ชิ้นหมูทอด แกงฮังเล

แกงแค แกงโฮะ ไส้อั่ว แคปหมู ลาบเมือง น้ำพริกหนุ่ม หรือน้ำหริกอ่อง ผัดผัก และผักสด เป็นต้น

 

 

 

ถั่วเน่า

Reference

http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/

 (เข้าชม 489 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก