Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Durian / ทุเรียน

ทุเรียน (durian) เป็นผลไม้ (fruit) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Durio zibethinus L. อยู่ในวงศ์ Bombacaceae การจัดประเภทของผลไม้ตามพื้นที่ปลูก ทุเรียนจัดเป็นผลไม้เขตร้อน (tropical fruit) หากจัดประเภทตามอัตราการหายใจ ทุเรียนเป็นผลไม้ในกลุ่ม climacteric fruit

ผลของทุเรียน เป็นผลเดี่ยว (simple fruit)

durian

คุณค่าทางโภชนาการของทุเรียน

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ทุเรียนก้านยาว 100 กรัม (เฉพาะเนื้อ) หรือประมาณ 2 เม็ด ขนาดกลาง ให้พลังงานสูงถึง 187 กิโลแคลอรี

คุณค่าทางโภชนาการ ต่อ 100 กรัม ของเนื้อทุเรียนชนิดต่างๆ ที่สามารถกินได้ มีดังนี้

พันธุ์ ราคา/กก. (บาท) พค.47 พลังงาน (Kcal) คาร์โบไฮเดรต ( กรัม) ไขมัน (กรัม) โปรตีน (กรัม) แคลเซียม (มก.) ฟอสฟอรัส (มก.) เหล็ก (มก.) วิตามินเอ (RE) ใยอาหาร (กรัม) vitamin C (มก.)
กระดุม 15 134 20.5 4.3 3.3 49 27 2.0 20 1.2 -
ก้านยาว 35 187 35.1 4.1 2.5 18 36 0.8 22 1.7 34
ชะนี 18 148 24.7 4.4 2.5 8 35 1.1 41 2.4 28
หมอนทอง 25 163 31.2 3.3 2.1 29 34 1.1 8 1.4 35

 

มาตรฐานสินค้าเกษตรของทุเรียน

สินค้า เลขที่ เล่มที่ วันที่ TH EN
ทุเรียน มกษ.3-2546 เล่ม 120ตอนพิเศษ 145ง วันที่19ธ.ค.2546 durian durian

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียน

 

ตำหนิของทุเรียน

durian

 

การแปรรูปทุเรียน

  • ทุเรียนกวน
  • ทุเรียนทอด
  • ท็อฟฟี่ทุเรียน
  • เนื้อทุเรียนแช่แข็ง
  • ทุเรียนอบแห้ง

การส่งออก

ส่งออกทุเรียนสดทั้งผลจะต้อง มีเอกสาร Phytosanitary รับรองว่าไม่มีศัตรูพืช โดยใช้การจุ่มสารฆ่าเชื้อรา เป่าลม ส่งออกใช้ตู้เย็นรักษาอุณหภูมิ

ส่งออกทุเรียนในเฉพาะเนื้อในบรรจุภัณฑ์ แช่เย็นหรือแช่เยือกแข็ง (freezing) มีเอกสาร Phytosanitary รับรองว่าไม่มีศัตรูพืช(เข้าชม 1,612 ครั้ง)

สมัครสมาชิก