Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Water mimosa / ผักกระเฉดหรือผักรู้นอน

เป็นต้นไม้น้ำชนิดหนึ่ง ลำต้นลอยน้ำได้เนื่องจากระหว่างข้อปล้องมีฟองน้ำสีขาวหุ้มอยู่ และการเจริญเติบโตโดยทอดลำต้น
ไปกับผิวน้ำ หากนำมากินดิบต้องล้างให้สะอาดและล้างด้วยน้ำส้มสายชูเจือจางเพื่อทำลายจุลินทรีย์ท่ีอาจปนเปื้อนมากับน้ำ
และยังนำผักกระเฉดมาผัด ยำ และแกงส้มได้อีกด้วย(เข้าชม 410 ครั้ง)

สมัครสมาชิก