Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Grey oyster mushroom / เห็ดนางฟ้า

เห็ดนางฟ้า (Grey oyster mushroom) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Pleurotus sajor-caju (Fr. Singers) เป็นเห็ด (mushroom) ที่เพาะปลูกได้ในท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ราคาถูก มีจำหน่ายทุกฤดูกาล นิยมนำมาบริโภคเป็นอาหาร และสามารถแปรรูปเพื่อการถนอมอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลาย ได้แก่ เห็ดกรอบสามรส

 

เห็ดนางฟ้า มักมีตำหนิจากแมลง (entomological defects) เช่น การเน่าเสีย ร่องรอยจากแมลง นก ศัตรูพืชต่างๆ

 

Reference

บุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้ากรอบสามรส Study on processing of crispy seasoned Grey oyster mushroom

 

 

 

 

 

 

 

 (เข้าชม 930 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก