Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Jack fruit / ขนุน

ขนุน (jack fruit) เป็นผลไม้มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Artocarpus heterophyllus Lamk. อยู่ในวงศ์ Moraceae ลักษณะผล
เป็นผลกลุ่ม (
multiple fruit) เป็นผลไม้เขตร้อน (tropical fruit)

ขนุน

ขนุน เป็น climacteric fruit(เข้าชม 1,267 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก