Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

มะระขี้นก / Bitter cucumber

มะระขี้นก (BALSAM PEAR, BITTER CUCUMBER) อาจเรียกว่า มะห่อย, มะไห่ (เหนือ), ผักไห่, ผักเหย, ระ (ใต้), มะร้อยรู, หรือโคกวย (จีน), มะระเล็กเป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Momordica charantia Linn. อยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae

ลักษณะ

เป็นไม้เลื้อย พันต้นไม้อื่น มีมือเกาะ ลำต้นเป็นเหลี่ยมมีขนปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับ ลักษณะคล้ายใบแตงโม แต่เล็กกว่า มีสีเขียวทั้งใบ ขอบใบหยัก เว้าลึก มี 5-7 หยัก ปลายใบแหลม ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามบริเวณง่ามใบ มีสีเหลืองอ่อน มี 5 กลีบ เกสรมีสีเหลืองแก่ถึงสีส้ม กลีบดอกบาง ช้ำง่าย ผลเป็นผลเดี่ยว รูปกระสวย ผิวขรุขระ มีปุ่มยื่นออกมา ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองถึงสีส้ม ผลแก่แตกอ้าออก เมล็ดผลสุกมีสีแดงสด รูปร่าง กลม แบน

 (เข้าชม 490 ครั้ง)

สมัครสมาชิก