Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

กลอย

 กลอย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dioscorea hispida เป็นพืชล้มลุกที่มีหัวอยู่ใต้ดินชนิดหนึ่ง คนนำหัวมาบริโภคเป็นอาหารช้านานแล้ว

กลอยมีหลายชนิด ทั้งที่มีเนื้อสีขาว สีครีม และสีเหลือง นำมาแปรรูปเป็นส่วนผสมในอาหาร เช่น ข้าวเหนียวหน้ากลอย และ
ถั่วลิสงแผ่นทอดผสมกลอย

อย่างไรก็ตาม ในหัวกลอยมีสารพิษกลุ่มแอลคาลอยด์ชื่อ ไดออสคอรีน (dioscorine) ซึ่งละลายได้ดีในน้ำ สามารถกำจัดออกจากหัวกลอยได้
โดยการนำหัวกลอยมาปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นบางๆ แช่น้ำไหล เช่น น้ำตก หรือเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ ทำหลายๆ ครั้งจนแน่ใจว่าสารพิษ
ถูกกำจัดออกหมดจึงจะนำมาบริโภค หากไม่แน่ใจในความปลอดภัย ไม่ควรบริโภคกลอย

 (เข้าชม 507 ครั้ง)

สมัครสมาชิก