Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Arsenic / สารหนู

สารหนู (arsenic, As) เป็นธาตุที่โลหะหนัก (heavy metal) ชนิดหนึ่ง ที่มีโอกาสปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร ทำให้เป็นอันตรายในอาหาร (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard) เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ทำยารักษาโรค ทำสี ทำวัตถุระเบิด ทำแก้ว และเซรามิก อีกทั้งยังใช้ในวัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide) เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหนู

อาหารที่เกี่ยวข้อง

สัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ เช่น อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง กุ้งแห้งเกลือสมุทร

พิษจากสารหนู

สารหนูเป็นสารพิษที่มีอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง หากร่างกายมนุษย์ได้รับสารดังกล่าวเข้าไปในปริมาณไม่มากนัก จะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณที่สัมผัส เป็นโรคผิวหนัง เป็นตุ่มแข็งใสพอง หรือผิวหนังแข็งด้าน หรือเป็นจุดสี เกิดเป็นหูดอาจเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนัง ทำให้ตาแดงตาอักเสบ หลอดลมอักเสบ เบื่ออาหาร ปลายประสาทอักเสบ แขนขาชา อาจเป็นอัมพาตความจำเสื่อม และมีอาการทางตับ ไต หากร่างกายได้รับสารดังกล่าวเข้าไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประทานเข้าไปโดยตรงจะทำให้ถึงตายได้ ตัวอย่างอันตรายจากของเสียที่มีสารหนูเจือปนอยู่ ได้แก่ เมื่อปลายปี พ.ศ.2530 เกิดกรณีโรคพิษสารหนูเรื้อรังหรือที่เรียกว่า "ไข้ดำ"ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชที่พบผู้ป่วยมากกว่า 200 ราย มีอาการของโรคผิวหนัง เนื่องจากชาวบ้านบริโภคน้ำและอาหารที่มีสารหนูปนเปื้อนอยู่ติดต่อกันเป็นเวลานาน การปนเปื้อนของสารหนูในอำเภอร่อนพิบูลย์มีสาเหตุจากการทำเหมืองแร่ดีบุกและอุตสาหกรรมการแต่งแร่ สารหนูที่ปนอยู่ในดินบริเวณเหมืองถูกชะล้างไปกับน้ำฝนลงสู่แหล่งน้ำ นอกจากนี้ยังมีการปล่อยน้ำเสียจากการแต่งแร่ซึ่งมีสารหนูเจือปนอยู่ออกสู่สิ่งแวดล้อม สารหนูดังกล่าวปนเปื้อนลงในน้ำใต้ดิน ในห้วยน้ำธรรมชาติ ในดินและพืชผักต่าง ๆ เป็นบริเวณโดยรอบพื้นที่

Reference

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน(เข้าชม 1,257 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก