Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Coffee / กาแฟ

กาแฟ ( kofi, coffee, koffie, Brazilian coffee, Arabian coffee) กาแฟเป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอัฟริกา นำผลสุกมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มที่แพร่หลายทั่วโลก มีคาเฟอีนซึ่งมีรสขม ที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ไม่ง่วงนอน

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

กาแฟ มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Coffea arabica L. อยู่ใน วงศ์ : Rubiaceae กาแฟเป็น ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร ส่วนที่นำมาใช้บริโภคคือ ผล ผลสดมีลักษณะเป็นรูปไข่ เกือบเป็นทรงกลม เมื่อสุกมีสีแดง ปัจจุบันปลูกมากในเขตร้อนชื้นและกึ่งเย็น

สรรพคุณ:

เมล็ดมีคาเฟอีน มีฤทธิ์ กระตุ้นหัวใจ กระตุ้นประสาทส่วนกลาง ทำให้นอนไม่หลับ และมีสาร theophylline มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ การดื่มกาแฟทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น เพราะมีสาร theobromine อาจทำให้มีอาการปวดแสบที่ลิ้นปี่ นอกจากนี้กาแฟ ยังลดการดูดซึมธาตุเหล็กอีกด้วย จึงควรระวังในการดื่มกาแฟ โดยเฉพาะขณะท้องว่าง

เมล็ดกาแฟ (coffee bean)

เมล็ดกาแฟ ที่มีการซื้อขาย มี 2 แบบ ดังนี้

เมล็ดกาแฟ (green coffee bean) หรือที่เรียกทั่วไปว่ากาแฟสาร หรือ กาแฟเมล็ด หมายถึง เมล็ดกาแฟแห้งที่ได้จากผลกาแฟสุกที่เอาส่วนของเปลือก ได้แก่ ผนังผลชั้นนอก หรือ เปลือกชั้นนอก (exocarp) ผนังผลชั้นกลาง หรือ เนื้อ (mesocarp) และผนังผลชั้นใน หรือ เปลือกชั้นใน (endocarp) ซึ่งเรียกว่ากะลา (parchment) ออกแล้ว

กาแฟกะลา (parchment coffee) หมายถึง เมล็ดกาแฟแห้งที่ได้จากผลกาแฟสุกที่เอาส่วนของผนังผลชั้นนอกหรือเปลือกชั้นนอก และผนังผลชั้นกลางหรือเนื้อออกไป แต่ยังคงมีผนังผลชั้นในหรือเปลือกชั้นใน หรือที่เรียกว่ากะลาติดอยู่

green coffee beans

พันธุ์กาแฟ

  • กาแฟอะราบิกา (Arabica)
  • กาแฟโรบัสตา (Robusta)

การแปรรูปกาแฟ

กาแฟมีวิธีการแปรรูปดังต่อไปนี้ คือ

นอกจากนี้นำกาแฟไปบริโภคในรูปอื่นๆเป็นสารให้กลิ่นรส (flavoring agent) ในอาหารหวาน เช่น ไอศกรีม (ice cream) เบเกอรี่ (bakery) หรือนำเอาสารกาแฟ ไปสกัดสารคาเฟอีน เพื่อผสมในเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม และเครื่องดื่มบำรุงกำลังต่าง

 

Reference

http://www.coffeeresearch.org/science/news.htm

 

 

 (เข้าชม 1,973 ครั้ง)

สมัครสมาชิก