Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Mechanical properties / สมบัติทางกล

สมบัติทางกล (mechanical properties) เป็นสมบัติทางวิศวกรรมของอาหาร (engineering properties of food) เมื่อมีแรงกลมากระทำต่ออาหาร เช่น

  • การวัดเนื้อสัมผัส (texture) ต้องใช้แรงกด 

Reference

 (เข้าชม 730 ครั้ง)

สมัครสมาชิก