Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Aluminum foil / แผ่นเปลวอะลูมิเนียม

แผ่นเปลวอะลูมิเนียม (aluminium foil)

แผ่นเปลวอะลูมิเนียม คือ อะลูมิเนียมที่มีความหนา 0.15 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า

 

การนำไปใช้งานแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1.แผ่นเปลวอะลูมิเนียมธรรมดา 2.แผ่นเปลวอะลูมิเนียมที่มีการเคลือบด้วยสาร ที่ทำให้สามารถปิดผนึกได้ด้วยความร้อน 3.แผ่นเปลวอะลูมิเนียมที่มีการเคลือบหรือประกบ (laminate) กับกระดาษหรือฟิล์มพลาสติกโดยทั่วไปไม่นิยมใช้แผ่นเปลวอะลูมิเนียมแต่เพียงอย่างเดียว สำหรับทำเป็นภาชนะบรรจุ เนื่องจากพับแล้วจะเป็นรอย ฉีกขาดได้ง่าย ดังนั้นจึงได้มีการใช้วัสดุอ่อนตัวอื่นๆ เคลือบหรือประกบเข้าด้วยกัน

http://www.packingsiam.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538991022&Ntype=7

สมบัติของแผ่นเปลวอะลูมิเนียม

1. ไม่มีกลิ่นและรสไม่เป็นพิษ จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ (packaging material) สำหรับอาหาร

2. ทึบแสง จึงใช้เป็นภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันแสงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพได้ง่ายเมื่อได้รับแสง ป้องกันการเกิดออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation)

3. สะท้อนรังสีความร้อน เนื่องจากผิวหน้าทั้ง 2 ด้านต่างกันคือ มันและด้าน จึงสามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้ 95% ใช้เป็นฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องรักษาอุณหภูมิให้ต่ำหรือสูงตามที่ต้องการรักษาอุณหภูมิได้นานขึ้น เช่น อาหารแช่เยือกแข็งที่บรรจุในภาชนะแผ่นเปลวอะลูมิเนียมจะเกิดการสะท้อนรังสีความร้อนทำให้การละลายเกิดขึ้นช้าลง

4. มีค่าการนำความร้อน (thermal coductivity) สูง เป็นตัวนำความร้อน กล่าวคือ แผ่นเปลวอะลูมิเนียมร้อนและเย็นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะกับการใช้เป็นภาชนะในการแช่เยือกแข็งหรือการอบด้วยความร้อน และยังทำให้การปิดผนึกด้วยความร้อนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

5. มีเสถียรภาพในช่วงอุณหภูมิกว้าง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในแผ่นเปลวอะลูมิเนียมจึงสามารถนำไปให้ความร้อน แล้วนำมาการแช่เยือกแข็ง และให้ความร้อนอีกครั้งหนึ่งได้โดยไม่ต้องถ่ายภาชนะ

6. ไม่ดูดความชื้นและของเหลว จึงไม่หดตัว ย่นหรืออ่อนตัว

7. โค้งงอได้ สามารถพับ จีบ หรือขึ้นรูปได้ อยู่ตัวดี จึงนำมาใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลายประเภท เช่น ใช้เป็นฝาปิดขวดนม เครื่องดื่มและใช้ห่อเนยขนมปัง ช๊อกโกแลต ลูกกวาด บุหรี่

8. ป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ดี จึงเหมาะกับการใช้ห่ออาหารประเภทที่มีน้ำมันเนยและเนยแข็ง

 

Reference

http://www.packingsiam.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538991022&Ntype=7

 

 

 (เข้าชม 841 ครั้ง)

สมัครสมาชิก