Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Dietary supplement / ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งอาจใช้เติมลงไปในอาหาร เช่น วิตามิน แร่ธาตุ สมุนไพร สารสกัดจากพืช และกรดแอมิโน เป็นต้น
อาจใช้ชนิดเดียว หรือหลายชนิดผสมรวมกันก็ได้ และควรทดสอบความเป็นพิษก่อนใช้(เข้าชม 304 ครั้ง)

สมัครสมาชิก