Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Comminuted meat / เนื้อที่บดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็ก

Comminuted meat เป็นเนื้อที่นำมาบดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ไส้กรอกชนิดต่างๆ แหนม ไส้อั่ว แฮมเบอร์เกอร์ และแฮม เป็นต้น(เข้าชม 328 ครั้ง)

สมัครสมาชิก