Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Bullfrog / กบบูลฟร็อก

Bullfrog (Rana catesbeiana) เป็นกบชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ จัดเป็น American bullfrog เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ(เข้าชม 235 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก