Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mesocarp / มีโซคาร์บ

Mesocarp คือ ส่วนเนื้อเยื่อพืช ที่เป็นส่วนหนึ่งของเพอร์ริคาร์บ (pericarp) ของผลไม้เป็นเนื้อเยื่อชั้นกลางของเปลือก ถัดจากเปลือกชั้นนอก (exocarp) เนื้อเยื่อชั้นนี้
อาจจะบางหรือเป็นเนื้อเยื่อหนานุ่มกลายเป็นเนื้อของผลไม้ได้ เช่น มะม่วง พุทรา

มีโซคาร์บของผลบางชนิดเป็นเนื้อเยื่อนุ่ม เช่น เปลือกของส้มโอส่วนที่เป็นสีขาว แต่บางชนิดเป็นเส้นใยเหนียว เช่น มะพร้าว ช่วยป้องกันผลจากการกระแทก

มีโซคาร์บของปาล์มน้ำมัน มีน้ำมันสูงใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันปาล์ม

 (เข้าชม 1,365 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก