Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cumin / ยี่หร่า

ยี่หร่า (cumin) เป็นพืชสมุนไพร (herb) มี ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Cuminum cyminum L

ยี่หร่า ใช้เป็นเครื่องเทศ เพื่อปรุงอาหาร เป็นส่วนผสมของ(เข้าชม 929 ครั้ง)

สมัครสมาชิก