Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sarrated edge knife / ใบมีดด้านคมเป็นฟันเลื่อย

Sarrated edge knife หมายถึงมีด (knife) ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะใบมีดด้านคมเป็นฟันเลื่อย เหมาะสำหรับหั่น หรือแล่ชิ้นอาหาร เช่น ขนมปัง พาย โดยที่ไม่ทำให้แตกหัก(เข้าชม 328 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก