Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Onion / หอมหัวใหญ่

หอมหัวใหญ่ (onion) พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้ามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Allium cepa L. อยู่ในวงศ์ Alliaceae

onion  
  • การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวหัวหอมใหญ่
  • การใช้ประโยชน์จากหอมหัวใหญ่
  • คุณค่าทางโภชนาการของหอมหัวใหญ่

1การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวหัวหอมใหญ่

หอมหัวใหญ่ ต้องเก็บเกี่ยวเมื่อแก่จัด เพราะจะทำให้สามารถเก็บรักษาได้นาน รากจะไม่งอก และไม่มีการแทงยอดขึ้นมาเร็วกว่าปกติ โดยเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุประมาณ 150 วัน นับจากวันเพาะเมล็ด สีของเปลือกหุ้มหัวเป็นสีน้ำตาล

หลังการเก็บเกี่ยว หอมหัวใหญ่จะถูกบรรจุใส่ภาชนะ แล้วลำเลียงไปยังแหล่งคัดบรรจุ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวทุกขั้นตอน ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดบาดแผล หรือกระทบกระแทกชอกช้ำ

onion

  • การคัดเลือก (sorting) เพื่อคัดเลือกเอาหอมหัวใหญ่ที่ช้ำและผิดปกติ หัวไม่ได้ขนาด มีตำหนิ เช่น แทงยอดใหม่ งอกราก ออกไป รวมทั้งการเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย์ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรียและรา จากหอมหัวใหญ่ที่เน่าเสียไปยังหอมหัวใหญ่ที่ปกติ ซึ่งจุลินทรีย์จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นหาก เกิดแผลเปิด หรือรอยช้ำบนผิวหัวหอมใหญ่ ฃ
  • ขนาดของหอมหัวใหญ่ตาม มกอช. 1510-25

onion

  • การทำความสะอาด
  • การลดอุณหภูมิเบื้องต้น (pre-cooling)
  • การตรวจสอบคุณภาพ
  • การบรรจุ ภาชนะบรรจุหอมหัวใหญ่ ต้องสะอาด และมีคุณภาพ สามารถป้องกันความเสียหายที่จะมีผลต่อคุณภาพของหอมหัวใหญ่ หากมีการใช้วัสดุ โดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีข้อกำหนดทางการค้า สามารถทำได้หากทำการพิม์หรือมีการแสดงฉลาก ใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ ฉลากที่ใช้ติดบนหอมหัวใหญ่แต่ละหัวนั้นจะต้องไม่ทิ้งรอยกาวหรือทำให้ผิวเสียหายเมื่อถูกลอกออก
  • เก็บรักษาในห้องเย็น (cold storage) อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่เย็นหอมหัวใหญ่ควรควบคุมให้อยู่ระหว่าง 0 to 2°C (32 to 36°F) ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75% การเก็บหอมหัวใหญ่ที่ความชื้นสัมพัทธ์สูงจะทำให้หอมหัวใหญ่เสื่อมเสียได้ง่าย ราขึ้น และงอกอย่างรวดเร็ว

top

3 การใช้ประโยชน์จากหอมหัวใหญ่

หอมหัวใหญ่ใช้รับประทานสด เป็นผักสลัด หรือใช้ในการปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น ซุปพาสต้า

หอมหัวใหญ่แห้งจัดเป็นอาหารแห้ง (dried food) ใช้ผสมในเครื่องปรุงรส เช่น ผงปรุงรสในบะหมีสำเร็จรูป (instant noodle) ได้จากการนำหัวหอมใหญ่มาปอกเปลือก ล้างทำความสะอาด หั่นชิ้นเล็ก แล้วทำแห้ง (dehydration) มักใช้การทำแห้งด้วยตู้อบลมร้อน (tray drier) เพื่อลดความชื้น และลด water activity

 

top

4 คุณค่าทางโภชนาการของหัวหอม

ที่มา http://www.nal.usda

 

Reference

http://www.acfs.go.th/standard/download/onion.pdf

ชาตรี เอี้ยพิณ และ ภาราได แจ่มจำรูญ ผลของอุณหภูมิและเวลาต่อสมบัติการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของหัวหอมใหญ่อบแห้ง Effect of Temperature and Time on Antioxidant Activity of Dried Onion(เข้าชม 1,998 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก