Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Black tiger shrimp / กุ้งกุลาดำ

กุ้งกุลาดำ (black tiger shrimp หรือ black tiger prawn หรือ giant tiger prawn) เป็นกุ้ง ชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Penaeus monodon Fabricius อยู่ในวงศ์ Penaeidae

Black tiger shrimp(เข้าชม 1,211 ครั้ง)

สมัครสมาชิก