Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Green coffee bean / กาแฟดิบ

เมล็ดกาแฟ (green coffee bean) หรือ ที่เรียกทั่วไปว่า กาแฟดิบ หรือ กาแฟสาร หมายถึง เมล็ดกาแฟ (coffee bean)
ที่ผ่านขั้นตอนการผลิตเมล็ดกาแฟ เพื่อกำจัดผนังผลชั้นนอก หรือเปลือกชั้นนอก (exocarp) ผนังผลชั้นกลาง หรือเนื้อ
(mesocarp) ได้เป็นเมล็ดกาแฟกะลา (parchment coffee) แล้วนำมาขัดสี เพื่อกำจัดเปลือกชั้นใน (endocarp) หรือ
ที่เรียกว่า กะลา (parchment) ออกแล้ว

 

 

Parchmentgreen coffee beans

 

 

ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกาแฟ(เข้าชม 1,310 ครั้ง)

สมัครสมาชิก