Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Belt drier / เครื่องทำแห้งแบบสายพาน

เครื่องทำแห้งแบบสายพาน (belt drier) เป็นเครื่องทำแห้ง (drier) ชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อการทำแห้ง (dehydration) อาหาร ทำงานแบบต่อเนื่อง จัดเป็น tunnel drier ชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้สายพานลำเลียง (belt conveyor) เป็นตัวลำเลียงเพื่อลดการใช้แรงงานนำเข้าและเอาผลิตภัณฑ์ออก อาหารจะถูกวางเรียงให้กระจายสม่ำเสมอบนสายพานที่มีลักษณะเป็นตะแกรงโปร่ง (mesh belt) ให้อากาศผ่านได้ บริเวณท่ีอบแห้งมีลักษณะเป็นอุโมงค์อบแห้ง ที่มีลมร้อนเป็นตัวกลางถ่ายเทความชื้นออกจากชิ้นอาหาร แหล่งกำเนิดความร้อนอาจเป็นแก๊ส หรือ

ไอน้ำร้อน

 

ที่มา http://www.drying-equipment.com/

 

ความเร็วของสายพานปรับได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้เพื่อการทำแห้ง การอบแห้งสามารถแบ่งเป็นช่วงๆ เมื่อความชื้นในอาหารลดลงถึงระดับที่ต้องการ เป็นการสิ้นสุดการอบแห้ง อาหารจะเคลื่อนที่ออกมาจากบริเวณอบแห้ง

เครื่องทำแห้งแบบสายพาน เหมาะกับการทำแห้งอาหารที่มีปริมาณมาก มีขนาดชิ้นที่สม่ำเสมอ เช่น ผักผลไม้ ที่หั่นเป็นชิ้น และสมุนไพร

เครื่องทำแห้งแบบสายพานที่ใช้ลมเป่าจนอาหารลอยตัว เรียกว่า fluidized bed drier

 

 (เข้าชม 1,694 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก