Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mesh belt / สายพานลวดถัก

สายพานลวดถัก (mesh belt) เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ลำเลียงแบบสายพาน (belt conveyor) ซึ่งมีลักษณะเป็นตะแกรงโปร่ง ที่ทำจากลวดถักเป็นแผ่น

ในอุตสาหกรรมอาหารใช้สายพานลวดถักใช้เพื่อลำเลียงอาหารในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ หรือเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการแปรรูปอาหาร
แบบต่อเนื่อง เช่น เครื่องทำแห้งแบบสายพาน (belt drier) เครื่องแช่เยือกแข็งแบบ spiral freezer เครื่องทอด (frier) เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการใช้
สายพานลวดถัก ที่มีลักษณะโปรง เพื่อให้เกิดการระบายน้ำ หรือน้ำมัน ออกจากชิ้นของอาหาร และช่วยการเคลื่อนที่ผ่านของลมร้อน หรือลมเย็น ผ่านชิ้น
ของอาหารได้สะดวก ทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อน และถ่ายเท
ความชื้นได้ดี

 

 

 (เข้าชม 1,289 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก