Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Thin film drier / เครื่องทำแห้งแบบฟิล์มบาง

เครื่องทำแห้งแบบฟิล์มบาง (thin film drier) เป็นเครื่องทำแห้ง (drier) ที่ใช้สำหรับการทำแห้ง (dehydration) ของเหลว
แบบต่อเนื่องโดยให้ของเหลว ซึ่งเคลือบเป็นฟิล์มบาง อาจทำภายใต้ความดันบรรยากาศ (atmospheric pressure)
หรือสุญญากาศ (vacuum) มีการนำมาใช้เพื่อทำแห้งอาหาร หรือวัตถุเจือปนอาหาร (food additive)

ข้อดีของการทำแห้งแบบฟิล์มบาง (thin film)

ข้อดีของการทำแห้งแบบนี้ คือใช้เวลาทำแห้งสั้น เหมาะกับอาหารที่ไวต่อความร้อน สารที่ให้กลิ่นรสที่ระเหยได้ง่าย
หากต้องสัมผัสกับความร้อนเป็นเวลานาน(เข้าชม 444 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก