Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Stuffing / ไส้

stuffing หมายถึง

1. การยัดไส้ หรืออัดไส้ เช่น การยัดส่วนผสมของไส้กรอก กุนเชียง ลงในไส้ (casing)

หรือ

2. อาจหมายถึงตัวไส้ เช่น ไส้ของไก่งวงอบ ไส้ขนม ซึ่งคือส่วนผสมต่างๆ ที่ทำให้สุกก่อน หรือ ยังดิบอยู่ ใส่เข้าภายในชิ้น
หรือขึ้นรูป ห่อหุ้ม แล้วอาจทำให้สุก ด้วยการนึ่ง อบ ย่าง หรือ ทอด พร้อมกันกับชิ้นของอาหาร(เข้าชม 673 ครั้ง)

สมัครสมาชิก