Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dragon fruit / แก้วมังกร

  

แก้วมังกร (dragon fruit) เป็นผลไม้ (fruit) ชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Actinidia chinensis อยู่ในวงศ์ Actinidiaceae มีผลทั้งสีเหลืองและสีแดง เนื้อในมีสีขาวและสีแดง มีเมล็ดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วทั้งผล(เข้าชม 519 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก