Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sweet corn / ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน (sweet corn) เป็นพันธุ์ข้าวโพดมีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Zea mays L. var. saccharata อยู่ในตระกูล Poaceae

ข้าวโพดหวาน มีน้ำตาลสูง และมีรสหวานอร่อย มีสีเหลืองเข้ม ใช้รับประทานโดยนำมาต้มให้สุก ใช้ประกอบอาหาร หรือนำไปแปรรูปเป็นข้าวโพดกระป๋อง เมล็ดมักจะใสและเหี่ยวเมื่อแก่เต็มที่ เพราะมีน้ำตาลมาก

 

 (เข้าชม 1,172 ครั้ง)

สมัครสมาชิก