Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tangerine / ส้มเขียวหวาน

ส้มเขียวหวาน (tangerine) เป็นผลไม้ (fruit) เป็นพืชตระกูลส้ม (citrus) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Citrus reticulata Blanco
อยู่ในวงศ์ Rutaceae

 

การคัดขนาดส้มเขียวหวานเพื่อรับประทานสด

 (เข้าชม 1,269 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก