Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Polenske number / ค่าโพเลนสกี

ค่าโพเลนสกี (Polenske number; P.N.) เป็นการวัดปริมาณของ กรดไขมันที่ระเหยได้ และไม่สามารถละลายในน้ำ (volatile water insoluble fatty acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีจำนวนคาร์บอนอยู่ในโมเลกุลระหว่าง 8 ถึง 14 อะตอม ได้แก่ caprylic acid, capric acid, lauric acid และ myristic acid

สำหรับ caprylic acid (C 8) และ capric acid (C 10) ละลายในน้ำได้บ้างเล็กน้อย ดังนั้นอาจพบกรดเหล่านี้อยู่ในส่วนที่ละลายได้ในน้ำด้วย ซึ่งจะมีผลต่อทั้งค่า Reichert Meissl Number และ Polenske number

Polenske number หมายถึง จำนวนมิลลิลิตรของสารละลายคาร์บอนเข้มข้น 0.1 นอร์มัล ที่ใช้ในการทำให้กรดไขมันที่ระเหยได้แต่ไม่สามารถได้ละลายในน้ำซึ่งกลั่นออกมาจากไขมัน หรือน้ำมันจำนวน 5 กรัม เป็นกลาง

Polenske numberใช้บ่งชี้ความแตกต่างระหว่างเนย และน้ำมันมะพร้าว ค่า P.N. ของเนยประมาณ 1.5-3.5 ส่วนของน้ำมันมะพร้าวประมาณ 12-18

 

Reference

นิธิยา รัตนาปนนท์. 2545. เคมีอาหาร. โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์ กรุงเทพ.(เข้าชม 740 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก