Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Breading / การชุบเกล็ดขนมปัง

เป็นการนำชิ้นอาหาร เช่น ชิ้นเนื้อปลา เนื้อกุ้ง เนื้อไก่ เนื้อหมู หรือผักบางชนิดไปคลุกกับเกล็ดขนมปังก่อนนำไปทอด
เพื่อให้มีลักษณะเนื้อสัมผัสกรอบ ชวนบริโภค(เข้าชม 840 ครั้ง)

สมัครสมาชิก