Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tensile stress / ความเค้นแรงดึง

ความเค้นแรงดึง (tensile stress) เป็นความเค้น (stress) ที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงดึง (tensile force) มากระทำตั้งฉากกับพื้นที่ภาคตัดขวาง
โดยพยายามจะแยกเนื้อวัสดุให้แยกขาดออกจากกัน

 (เข้าชม 1,205 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก